Technické parametry fasádních desek SILBONIT

Silbonit HA/HC

CHARAKTERISTIKASILBONIT HA/HC
Specifická objemová hmotnost za sucha >1,6 kg/dm2
Max absorpce vody(*) 25%
Přirozená vlhkost 10 ÷ 15%
Dilatace v extrémních povětrnostních podmínkách / teplotních a vlhkostních podmínkách -5°C +100°C; 20+90% 1,5 mm/m
Tepelná vodivost 0,36 W/mK
Teplotní koeficient rozpínavosti 0,00001°C-1
Hořlavost Třída A2-s1,d0
Odolnost vůči mrazu optimální
Odolnost vůči olejům, kyselinám, nečistotám a solím dobrá
Nepropustnost absolutní
Otěruvzdornost dobrá
Odolnost vůči ohybu  
Lom kolmo k vláknům 32 N/mm2
Lom podélně k vláknům 22 N/mm2
Odolnost vůči tlaku 40 N/mm2
Pružnost 2 H mm/mm2
E modul pružnosti 1200 H/mm2
Napište nám!
Můžete napsat ještě 2000 znaků