Technické parametry fasádních desek ALUCOBOND

Technická Data ALUCOBOND® ALUCOBOND® plus ALUCOBOND® A2
Tloušťka 3mm / 4mm / 6mm 4mm 3mm / 4mm
Tloušťka krycích plechů [mm] 0,50 0,50 0,50
Hmotnost [kg / m²] 4,5 / 5,5 / 7,3 7,6 5,9 / 7,6
Technické vlastnosti
Moment odporu W [cm³ / m] 1,25 / 1,75 / 2,75 1,75 1,25 / 1,75
Pevnost v ohybu E·J [kNcm² / m] 1 250 / 2 400 / 5 900 2 400 1 250 / 2 400
Slitina / tvrdost krycích plechů EN AW - 5005 A (AIMg1)
H22 /H42 podle EN 573-3
 
Modul pružnosti [N / mm²]  70 000 
Pevnost v tahu hliníku [N / mm²]  Rm ≥ 130 
Mez roztažnosti 0.2 [N / mm²]  Rp0,2 ≥ 90 
Tažnost  A50 ≥ 5% 
Lineární tepelná roztažnost 2,4 mm/m / 100 °C rozdílu teploty 
Napište nám!
Můžete napsat ještě 2000 znaků